Çörek önümleri
Ölçegi we LOGO sazlamasy
Has giňişleýin görmek>
Alma
Ölçegi we LOGO sazlamasy
Has giňişleýin görmek>

Önüm merkezi

Has giňişleýin görmek>
Agaç çörek galyndylary
Silikon ýag kagyzy bilen
Has giňişleýin görmek>
Bir gezek ulanylýan agaç
Iýmit gutusy
Has giňişleýin görmek>
Standörite duruň
Çap edilen haltalar
Has giňişleýin görmek>
Bilen agaç ýumurtga gutusy
Plastmassa / agaç gapak
Has giňişleýin görmek>
Agaç tegelek guty
agaç gapak bilen
Has giňişleýin görmek>
Balsa gönüburçly gap
açyk gapak
Biz hakda
“Suqian Green Wooden Products Co., Ltd.”, agaç nahar gutulary, agaç çörek galyndylary, agaç gaplar we agaç sebetler ýaly bir gezek ulanylýan agaç iýmit gaplamalaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen zawod. 2002-nji ýylda esaslandyrylan we Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sukian şäherinde ýerleşýän, önümlerimizde diňe durnukly we biodegrirlenip bilinýän materiallary ulanyp, daşky gurşawy goramak pudagyna ygrarlydyrys. TAKPAK markamyz ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we elýeterli önümler bilen manydaş. Zawodymyz ösen önümçilik enjamlary we hiline zyýan bermezden bäsdeşlik bahalaryny hödürlemäge mümkinçilik berýän ökde hünärmen topary bilen enjamlaşdyrylandyr. Wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýäris we öndürijilikli önümçilik amallarymyz müşderilerimize çalt we ygtybarly iberiş hyzmatlaryny bermäge mümkinçilik berýär. Müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin özleşdiriş hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Logotip bolsun, aýratyn ululygy, görnüşi ýa-da dizaýny bolsun, önümlerimizi talaplaryňyza laýyklaşdyryp bileris. Mundan başga-da, OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris, müşderilerimiz bilen takyk spesifikasiýalaryna önüm öndürmek we öndürmek üçin ýakyndan işleýäris. Packhli gaplama zerurlyklaryňyz üçin TAKPAK saýlaň.
Has giňişleýin görmek>
20 Tejribe
100 Işgärler
50 Countriesurtlar
Möhüm baha
Özbaşdaklaşdyrma
SIZE HYZMATDAŞLYK
LOGO HYZMATDAŞLYK
GYSGAÇA HYZMATDAŞLYK