Iňlis Hytaýlylar Fransuz Hytaý adaty Nemes Portugaliýa Ispan Rus Japaneseaponlar Koreýçe Arapça Irlandiýaly Grek Türk Italýan Daniýaly Rumyn Indoneziýaly Çeh Afrika Şwesiýa Polýak Bask Katalan Esperanto Hindi Laos Alban Amhar Ermeni Azerbaýjan Belarus Bengali Bosniýa Bolgar Sebuano Çiçewa Korsikan Horwatiýa Gollandiýaly Eston Filippinler Fin Frizian Galisiýa Gürji Gujarati Gaiti Hausa Gawaýi Hebrewewreýçe Hmong Wenger Islandiýa Igbo Javaneseawan Kannada Gazak Khmer Kürt Gyrgyzystan Latyn Latwiýa Litwa Litwa Makedoniýa Malagasy Malaý Malaýalam Malta Maori Marathi Mongol Birma Nepali Norweg Puştun Pars Penjabi Serb Sesotho Sinhala Slowakiýa Sloweniýa Somali Samoan Şotlandlar Gael Şona Sindhi Sundanese Suwaýili Täjik Tamil Telugu Taý Ukrain Urdu Özbek Wýetnamly Uels Kosa Yiddishahudy Yorubaoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriýa Türkmenler Uýgur
Çörek önümleri
Ölçegi we LOGO sazlamasy
Has giňişleýin görmek>
Alma
Ölçegi we LOGO sazlamasy
Has giňişleýin görmek>

Önüm merkezi

Has giňişleýin görmek>
Agaç çörek galyndylary
Silikon ýag kagyzy bilen
Has giňişleýin görmek>
Bir gezek ulanylýan agaç
Iýmit gutusy
Has giňişleýin görmek>
Standörite duruň
Çap edilen haltalar
Has giňişleýin görmek>
Bilen agaç ýumurtga gutusy
Plastmassa / agaç gapak
Has giňişleýin görmek>
Agaç tegelek guty
agaç gapak bilen
Has giňişleýin görmek>
Balsa gönüburçly gap
açyk gapak
Biz hakda
“Suqian Green Wooden Products Co., Ltd.”, agaç nahar gutulary, agaçdan ýasalan galyplar, agaç gaplar we agaç sebetler ýaly bir gezek ulanylýan iýmit gaplamalaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen kärhana. 2002-nji ýylda esaslandyrylan we Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sukian şäherinde ýerleşýän, önümlerimizde diňe durnukly we biodegrirlenip bilinýän materiallary ulanyp, daşky gurşawy goramak pudagyna ygrarlydyrys. TAKPAK markamyz ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we elýeterli önümler bilen manydaş. Zawodymyz ösen önümçilik enjamlary we hiline zyýan bermezden bäsdeşlik bahalaryny hödürlemäge mümkinçilik berýän ökde hünärmen topary bilen enjamlaşdyrylandyr. Wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýäris we öndürijilikli önümçilik amallarymyz müşderilerimize çalt we ygtybarly iberiş hyzmatlaryny bermäge mümkinçilik berýär. Müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin özleşdiriş hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Logotip bolsun, aýratyn ululygy, görnüşi ýa-da dizaýny bolsun, önümlerimizi talaplaryňyza laýyklaşdyryp bileris. Mundan başga-da, önümlerini takyk kesgitlemek we öndürmek üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşip, OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris. Packhli gaplama zerurlyklaryňyz üçin TAKPAK saýlaň.
Has giňişleýin görmek>
20 Tejribe
100 Işgärler
50 Countriesurtlar
Möhüm baha
Özbaşdaklaşdyrma
SIZE HYZMATDAŞLYK
LOGO HYZMATDAŞLYK
GYSGAÇA HYZMATDAŞLYK